Politica de confidentialitate

1. Informatii personale

Editura Mar se angajeaza sa foloseasca datele personale ale utilizatorilor numai in scopul stabilirii contactului cu clientii sai, în scopul derularii procesului de comanda si livrarii produselor, precum si în scopul informarii acestora asupra aspectelor legate de functionarea site-ului si a ofertelor acestuia.Informatiile furnizate trebuie sa fie corecte.

Optand pentru inregistrare, va obligati sa ne furnizati corect numele, adresa si alte informatii utile. Pentru corectarea sau actualizarea acestor informatii, accesati pagina "Contul meu".

Prin accesarea contului si utilizarea parolei personale sunteti responsabil pentru toate actiunile care decurg din folosirea acestora. Editura Mar nu poate fi facuta responsabila pentru erorile survenite in urma neglijentei utilizatorului privind securitatea si confidentialitatea contului si parolei sale.


2. Securitatea datelor personale

Datele dumneavoastra personale vor putea fi utilizate de catre Editura Mar pentru confirmarea comenzilor si informarea prin e-mail sau posta.

Datele dumneavoastra personale vor putea fi transmise autoritatilor in drept cu scopul verificarii tranzactiilor comerciale sau altor autoritati in drept pentru efectuarea oricaror verificari justificate in baza legii.

Datele furnizate de catre clienti sunt strict confidentiale. Editura Mar se angajeaza in fata clientilor sai sa nu furnizeze aceste date unor terte persoane sau companii si sa le utilizeze strict pentru uzul relatiei de afaceri dintre client si Editura Mar.

Editura Mar se obliga sa respecte drepturile dumneavoastra conferite de Legea 677/2001, iar la cererea dumneavoastra trimisa la adresa comenzi@edituramar.ro, se obliga: sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date; sa inceteze prelucrarea datelor dumneavoastra personale.

Editura Mar certifica faptul ca va respecta drepturile conferite de Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, a Legii nr. 365/2002 privind comertul electronic, precum a Ordonantei nr. 130/2000 privind protectia consumatorilor la incheierea si executarea contractelor la distanta cu modificarile ulterioare. Printre aceste drepturi se numara (enumerarea neavand un caracter limitativ):

a. dreptul de a cere Editurii Mar sa va confirme daca prelucreaza sau nu datele dumneavoastra personale, in mod gratuit pentru o solicitare pe an;

b. dreptul de a cere Editurii Mar sa rectifice, actualizeze, blocheze sau sterge, in mod gratuit, acele date furnizate a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001;

c. dreptul de a cere Editurii Mar sa inceteze, in mod gratuit, prelucrarea datelor sale personale.


5. Confidentialitate

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, Editura Mar are obligatia de a administra in conditii de siguranta datele personale furnizate si numai pentru scopurile specificate: emiterea facturii fiscale, informarea asupra starii comenzii si expedierea catre client. Refuzul oferirii informatiilor atrage imposibilitatea onorarii comenzii.

Conform Legii nr. 677/2001, clientii au dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei.

Pentru acuratetea informatiilor, clientul este rugat sa comunice orice modificare intervenita de la data înregistrarii sale in baza de date.Eliminarea din baza de date a datelor personale ale unui client se face in baza solicitarii sale scrise expediate electronic. Stergerea definitiva a datelor cu caracter personal din baza de date i se va confirma clientului.